Vanaf 23 februari 2017 worden in Oost-Vlaanderen ook omgevingsvergunningen verleend.
Een omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de natuurvergunning. Daardoor zijn er nu striktere procedures en zijn de termijnen korter.

Deze nieuwe procedures laten nog weinig ruimte om documenten toe te voegen tijdens de procedure en zeker nadat het dossier is behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Om zoveel mogelijk ongunstige adviezen te vermijden door ontbrekende informatie, hecht de Provincie meer belang aan de aanwezigheid van bepaalde stukken bij de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring. Op die manier kan je vermijden dat je dossiers meerdere malen onvolledig wordt verklaard.

Deze checklist somt alle documenten op die in een dossier moeten zitten om het dossier te kunnen beoordelen.

Twee aanvragen

Er zijn twee soorten aanvragen: een gewone aanvraag en een vereenvoudigde aanvraag.

Voor een gewone aanvraag wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd; voor een vereenvoudigde aanvraag niet.

Aanvraag indienen

Dien de aanvraag in via het omgevingsloket.

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moet je vanaf 23 februari 2017 in alle gemeenten digitaal indienen.

Drie bevoegde niveaus

Afhankelijk van de aard van de aanvraag ontvang je de omgevingsvergunning via het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of het gewest.

Dossiers waarvoor de deputatie – op basis van de bepalingen van het decreet over de omgevingsvergunning – bevoegd is, behandelt de deputatie volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Dat omvat:

 • de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten,
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse al dan niet met stedenbouwkundige projecten,
 • de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten,
 • bouwberoepen tegen beslissingen van het Schepencollege over ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse, al dan niet met stedenbouwkundige projecten.

Voor de meeste gewone aanvragen en de beroepen tegen beslissingen van het Schepencollege over ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse, vraagt de deputatie advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Het stroomschema toont je hoe de procedure verloopt.

In werking treding

Voor dossiers waarvoor de deputatie of het gewest bevoegd is, treedt de omgevingsvergunning in werking op 23 februari 2017.

Alle Oost-Vlaamse gemeenten beslisten om pas vanaf 1 juni 2017 te starten met de omgevingsvergunning. Zij zullen tot dan de procedures volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Dossiertaks

De dossiertaks bedraagt:

 • voor een gewone aanvraag met een MER en/of OVR : 400 EUR
 • voor een gewone aanvraag zonder MER of OVR : 250 EUR
 • voor een vereenvoudigde aanvraag : 100 EUR
 • voor een aanvraag tot bijstelling van de vergunning : 100 EUR

 

De dossiertaks betaal je op het rekeningnummer van de Provincie Oost-Vlaanderen:

 • IBAN: BE92 0960 0055 3123
 • BIC: GKCCBEBB
 • Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent
 • Mededeling: ‘Omgevingsvergunning’, gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project.

Voeg het bewijs van deze betaling toe aan je aanvraag of verzoek.

Wie betaalt?

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een aanvraag of verzoek indient, moet deze dossiertaks betalen.

Bij verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden (artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet) moeten alleen de vergunninghouder of de exploitant en het betrokken publiek de dossiertaks betalen.

Bij verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, moet alleen het betrokken publiek de dossiertaks betalen.

Per aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning moet je een dossiertaks betalen. Indien de aanvraag volgens de gewone procedure gaat en ook een verzoek tot bijstelling omvat, moet je enkel het hoogste tarief betalen.

Je moet geen dossiertaks betalen voor de aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning als je die opnieuw indient binnen een periode van 6 maanden nadat de eerste aanvraag of verzoek onvolledig en/of onontvankelijk werd verklaard.

Meer info?

Alle info in verband met de omgevingsvergunning vind je op de website van  het omgevingsloket.

 

 


Natuzzi Zetels Oost Vlaanderen

’s Werelds bekendste meubelmerk, Natuzzi, ontwerpt meubelen en accessoires voor jouw woon-, eet-, en slaapkamer, volledig vervaardigd in Italië. Door het combineren van design, functionaliteit, materialen en kleuren zorgt Natuzzi voor harmonie bij jou thuis. En wie wil dat nu niet? Bezoek onze winkel in Denderhoutem en ervaar het zitcomfort van de zetels en salons van Natuzzi.

Camerabewaking Oost Vlaanderen

Overweeg je camerabewaking in je zaak, woning of gemeente? Goed idee! Maar bereid je dan wel goed voor: informeer je en maak de juiste keuzes voor een optimale beveiliging. Bekijk hier alvast de meestgestelde vragen van onze klanten. Je vindt hier algemene informatie, technische informatie, hulp bij installatie en alles over wetgeving. Is er toch iets over camerabeveiliging dat je niet terugvindt of wil je een offerte op maat laten maken, laat het ons zeker weten.

Architect Oost-Vlaanderen

U zoekt een architect in Oost-Vlaanderen? Dan kunnen wij van villabouw architect Gruwez uit Oudenaarde u uitstekend van dienst zijn! Wij zijn gespecialiseerd in bouwtrajecten in Oost Vlaanderen vanaf het ontwerp tot aan de daadwerkelijke sleuteloverdracht, wij verzorgen voor u dus het gehele bouwtraject van A tot Z. Maar als ben architect uit Oost-Vlaanderen werken wij niet alleen in deze regio, wij hebben ook projecten gerealiseerd in andere delen van België, in Nederland maar ook in Frankrijk.